Istorija

Firma UAB “Dusmenėliai” įkurta 1991 m. gruodžio mėn. Pagrindinės veiklos sritys yra šiuolaikinių pastatų inžinerinių sistemų projektavimas, montavimas, priežiūra.

    • Bendrovei suteiktas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 0062 suteikiantis teisę atlikti statinio projektavimo, statinio dalies statybos žemės darbai, statybinių konstrukcijų (betono, mūro) statyba, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą);  (vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, aplinkos apsaugos projektavimo  bei pastatų vidaus ir išorės vandentiekio bei nuotekų šalinimo, šilumos gamybos (iki 1 MW galios) ir tiekimo, pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) darbus objektuose.

 

    • LR Valstybinės Energetikos Inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas Nr. T – 0418, suteikiantis teisę eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas (šilumos įrenginių eksploatavimo darbai: šilumos įrenginių išskyrus šilumos tinklus ir šilumos punktus iki 1,4 MPa slėgio bandymo darbai, šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio pagalbinių įrenginių eksploatavimo darbai, šilumos įrenginių iki 1,4 MPa slėgio apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai, šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai, šilumos punktų iki 10 MW kartu su pastatų šildymo ir kašto vandens sistemomis eksploatavimo darbai).

 

    • Bendrovei suteiktas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atestatas Nr. 0062 papildytas, suteikiantis teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo. Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą); vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas, šilumos tiekimo tinklų tiesimas, statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas.

Comments are closed.